Zsigmond Ritoók - List of Selected Publications#


  • Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés, Válogatott tanulmányok, pp. 1-420
  • Ritoók Zsigmond: Der Anfang von Platons Symposion, Das Altertum 52, pp. 201-208
  • Ritoók Zsigmond: Goethes Prometheuse, Neohelikon 34, 1, pp. 27-39
  • Németh György - Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet (számos fejezet), Budapest, pp. 0-0
  • Ritoók Zsigmond: Polizianos Kallimachos Übersetzung, Acta Antiqua Hung. 46., pp. 253-275
  • Ritoók Zsigmond: Griechische Musikästhetik. Quellen zur Geschichte der antiken griechischen Musikästhetik, Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M. - Berlin - Bruxelles - New York - Oxford - Wien, 711 p.
  • Ritoók Zsigmond: Görög énekmondók, Budapest, pp. 1-200
Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last changed on Thursday, 13. August 2015, 13:17 by Kulik Karolina
  • operated by