!! Zsigmond Ritoók - List of Selected Publications
\\
*Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés, Válogatott tanulmányok, pp. 1-420
*Ritoók Zsigmond: Der Anfang von Platons Symposion, Das Altertum 52, pp. 201-208
*Ritoók Zsigmond: Goethes Prometheuse, Neohelikon 34, 1, pp. 27-39
*Németh György - Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet (számos fejezet), Budapest, pp. 0-0
*Ritoók Zsigmond: Polizianos Kallimachos Übersetzung, Acta Antiqua Hung. 46., pp. 253-275
*Ritoók Zsigmond: Griechische Musikästhetik. Quellen zur Geschichte der antiken griechischen Musikästhetik, Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M. - Berlin - Bruxelles - New York - Oxford - Wien, 711 p.
*Ritoók Zsigmond: Görög énekmondók, Budapest, pp. 1-200