Willem Wagenaar - Selected publications#


  • W.A. Wagenaar: de beste stuurlui dempen de put. hoe mensen beslissen toegelicht aan de hand van spreekwoorden - 1977
  • W.A. Wagenaar: Het Herkennen van Iwan. De identificatie van de dader door ooggetuigen van een misdrijf - 1989
  • H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen en W.A. Wagenaar: Dubieuze zaken - de psychologie van strafrechtelijk bewijs - 1992
  • W.A. Wagenaar en H.F.M. Crombag: The Popular Policeman and Other Cases: Psychological Perspectives on Legal Evidence - 2005
  • W.A. Wagenaar: Vincent plast op de grond: Nachtmerries in het Nederlands recht - april 2006
  • W.A. Wagenaar: Psychologie in de rechtszaal. Een hoorcollege over waarneming, geheugen en menselijk gedrag. - oktober 2007 (audio-cd)
  • W.A. Wagenaar. Broddelwerk. Over geklungel in het Strafrechtelijk Onderzoek - 2010


Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last changed on Wednesday, 21. May 2014, 09:51 by Nowak Aleksandra
  • operated by