Danutė Petrauskaitė - Selected Publications#


Monographs:

Klaipedos muzikos mokykla 1923–1939 [The Music Conservatory of Klaipeda 1923–1939]. Klaipeda 1997

Petras Armonas muzikinių kultūrų kryžkelėse [Petras Armonas at the Crossroads of Musical Cultures]. Klaipėda 2005.

Lietuvių muzikinė kultūra Jungtinėse Amerikos Valstijose 1870–1990: Tautinės tapatybės kontūrai [Lithuanian music culture in the USA 1870–1990: outlines of national identity]. Vilnius 2015.

(with Ruta Staneviciute and Vita Gruodyte) Nailono uždanga. Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika [The Nylon Curtain. International exchanges and Lithuanian musician networks in the Cold War era]. Vilnius 2018, 2 vols.

Edition:

Jeronimas Kacinskas. Gyvenimas ir muzikinė veikla: straipsniai, laiškai, atsiminimai sudarė ir tekstus [Jeronimas Kacinskas. Life and musical activity: articles, letters, memoirs also made up texts]. Vilnius 1997.

Žurnalistinė XX amžiaus mozaika. [The Journalistic mosaic of the 20 century]. Klaipėda 2007.

Articles:

The First Lithuanian symphony: author, composition, performance, context. In: Lituanus. The Lithuanian quarterly journal of arts and sciences. 66:4 (2020), 59-79.

Juozas Žilevičius, a forgotten graduate of Petrograd conservatory. In: Opera Musicologica. 12:4 (2020), 41-66. DOI: 10. 26156/OM.2020.12.4

Vytautas Laurašasʼ worldwiev as reflected in his activity and letters to Jeronimas Kačinskas. In: Lietuvos muzikologija 21 (2020), 55–67.

From courses to a conservatoire: issues of musical education institutionalisation in Lithuania (1919 to 1949). In: Studia musicologica Labacensia 4 (2020), 143-158.

Music in the Kaunas ghetto against the background of Vilijampole (Slabodka) History. In: Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of arts and sciences 63 (2017), 59-87.

Characteristics and reflections of nostalgia in the Lithuanian music. In: Musicological studies: Collections of papers. Between nostalgia, utopia, and realities. 4 (2012), 289–297.

(with José Maria Esteve Faubel) The Vetlatori dance. "Little angels go to heaven". In: Folklore 121 (2010), 143-170 ).

The Lithuanian treasure from Chicago: The Dr. Kazys Pemkus collection at Klaipėda University library. In: Fontes artis Musicae 56 (2009), 10-24.

Žilevičius’ Lithuanian Musicology Archives: Past and Present. In: Fontes artis Musicae 52 (2005), 45-59.

Lithuanian Music in America, 1870-1920. In: Journal of Baltic Studies, 31 (2000), no.1, 60-79. DOI: 10.1080/01629779900000201

Imprint Privacy policy « This page (revision-10) was last changed on Sunday, 27. June 2021, 17:48 by Petrauskaitė Danutė
  • operated by