Pál Fodor - Selected publications#


1. Magyarország és a török hódítás [Hungary and the Ottoman Conquest] Argumentum, Budapest, 1991. p. 181.

2. In Quest of the Golden Apple. Imperial Ideology, Politics, and Military Administration in the Ottoman Empire. Isis, Istanbul, 2000. p. 304. [Analecta Isisiana, 45.]

3. Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. Ed. by Géza Dávid and Pál Fodor. Brill, Leiden, Boston, Köln, 2000. p. XXVII + 335. [The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy. Ed. by Suraiya Faroqhi and Halil İnalcık. Vol. 20.]

4. A szultán és az aranyalma. Tanulmányok az oszmán-török történelemről [The Sultan and the Golden Apple. Studies on Ottoman–Turkish History] Balassi Kiadó, Budapest, 2001. p. 405.

5. „Az ország ügye mindenek előtt való”. A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1544–1545, 1552) [“Affairs of State Are Supreme”. The Orders of the Ottoman Imperial Council Pertaining to Hungary (1544–1545, 1552)]] MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2005. p. LXXXI + 757. [História könyvtár. Okmánytárak, 1.] [Co-authored by Géza Dávid.]

6. Vállalkozásra kényszerítve. Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16–17. század fordulóján [Compelled to be an Entrepreneur. Financial and Elite Change in the Ottoman Empire at the Turn of the 16th–17th Centuries] MTA Történettudományi Intézete–Magyar–Török Baráti Társaság, Budapest, 2006. p. 371. [História könyvtár. Monográfiák, 21.]

7. Ransom Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth – Early Seventeenth Centuries). Ed. by Géza Dávid and Pál Fodor. Brill, Leiden, Boston, 2007. p. XX + 253. [The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy.] Ed. by Suraiya Faroqhi and Halil İnalcık. Vol. 37.]

8. „Ez az ügy fölöttébb fontos”. A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559–1560, 1564–1565) [“This Affair is of Paramount Importance”. The Orders of the Ottoman Imperial Council Pertaining to Hungary (1559–1560, 1564–1565)] MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2009. p. XV + 383. [História könyvtár. Okmánytárak, 6.]] [Co-authored by Géza Dávid.]

9. Ottoman Warfare, 1300–1453. In: The Cambridge History of Turkey. Volume I. Byzantium to Turkey, 1071–1453. Ed. by Kate Fleet. Cambridge University Press, Cambridge, 2009. pp. 192–226.

10. Az oszmán-török identitás változásai (14–17. század) [Changes in the Ottoman–Turkish Identity (14–17th Centuries)] In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. [Identity and Culture in the Age of the Ottoman Occupation.] Ed by Pál Ács and Júlia Székely. Balassi Kiadó, Budapest, 2012. pp. 13–39.
Imprint Privacy policy « This page (revision-2) was last changed on Monday, 28. October 2013, 13:58 by Kaiser Dana
  • operated by