Jan Lidegren - List of publications#


 • Brödet och kriget. Den Jämtländska armén och 1718-19 års fälttåg (Bread and War, The Jämtland Army Group and the campaign of 1718-19). 1999. Jämten. pp. p. 83-94.
 • Frauenland und Soldatenleben. 1999. Zwischen Alltag und Katastrophe: Der Dreissigjährige Krieg aus der Nähe. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen.
 • Om detta continuerar ett eller tu år till, må vi säga att vi har vunnit land av androm och därutöveer ruinerat vårt eget. Expansionspolitik i 1600-talets Sverige. ("If this will continue a year or two, we may say that we have conquered land from others an. 1999. Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundets i Uppsala Årsbok 1999.
 • Les hommes, l'argent, les moyens. 1998. Guerre et concurrence entre les États européens du XIVe au XVIIIe siècle. Presses Universitaires de France.
 • 'Si esto continúa por un par de años más podríamos decir que hemos ganado tierra de otros y por lo tanto perdido la nuestra'. La política de expansión en la Suecia del siglo XVII. 1998. España y Suecia en la Época del barroco, 1600-1660. Comunidad de Madrid.
 • System i funktion - ett forskarporträtt av Sven A Nilsson 1914-1997. (Summary: A Portrait of Sven A Nilsson (1914-1997) as Researcher). 1998. Svensk Historisk Tidskrift.
 • Generalmajor och landshövding. Länsstyrelsen i Örebro och 1718 års norska fälttåg (Major General and Province Governor. The Province of Örebro and the 1718 Norwegian Military Campaign). 1997. Krigsmakt och bygd. Soldater, ryttare och befäl i Örebro, Närkes Militärhistoria II. Kumla.
 • Sverige under stormaktstiden, expansionistisk krigsstat. 1996. Forskningsprofiler. Uppsala universitet, installationsföreläsningar 1995/96. Tierp.
 • Det danska och svenska resurssystemet i komparation (The Resources of the Danish and Swedish Military States during the 17th Century). 1995. Mellan två statssystem: Jämtland under 1600-talet. Umeå : Björkås : Mitthögsk..
 • Från hjältekonung till societetshärskare: Gustav II Adolf - Oscar II (From Heroic King to Ruler of High Society: Gustavus Adolphus II - Oscar II). 1995. Från stormakt till smånation : Sveriges plats i Europa från 1600-tal till 1900-tal : en antologi ((From great power to small nation: the place of Sweden in Europe from the 17th to the 20th century). Stockholm : Tiden.
 • Holz-Reictum-Macht. Die Rolle des Holzes für die schwedische Macht im 17. Jahrhundert. 1995. Allgemeine Forst und Jagdzeitung. (Heft 1 Januar 1995).
 • Skogens användning och roll under det svenska stormaktsväldet. Perspektiv på energi och makt. 1995. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Stockholm.
Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last changed on Monday, 26. November 2012, 15:00 by Nowak Aleksandra
 • operated by