!!Sigmund Grønmo - Selected publications
\\

*Grønmo, Sigmund; Fløttum, Kjersti. Nilen kommer til Bergen. Bergens Tidende 2006, UiB 2006
 
* Grønmo, Sigmund. Metoder i samhällsvetenskap. Liber 2006 (ISBN 91-47-07659-3) 432 s., UiB 2006
 
*Grønmo, Sigmund. Patterns of Interest and Strategies for Consumer Policy. I: Consumers, Policy and the Environment: A Tribute to Folke Ölander. Springer Publishing Company 2005 s. 151-164, UiB 2005 
 
*Grønmo, Sigmund. Universitetets framtid. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2005 (2/3) s. 65-81, UiB 
 
*Grønmo, Sigmund., Universitetets framtid. Møte i Det norske Videnskaps-Akademi; 2005-02-10, UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Ørjar Øyen. I: Norsk Biografisk Leksikon, bind 10. Oslo: Kunnskapsforlaget 2005, UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Hanestad, Berit Rokne. Kritisk blikk på kvalitetsreformen. Bergens Tidende 2005, UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Salvanes, Anne Gro Vea. Forskningen ved universitetene. Forskerforum 2005 (4), UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Exit Ryssdal - hva nå?. Bergens Tidende 2004 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Nettverk i næringslivet. Møte i Det norske Videnskaps-Akademi; 2004-11-04 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Samfunnsvitenskapelige metoder. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 82-7674-224-6) 440 s. UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Kuhnle, Stein. Avklarende om høyere utdanning. Bergens Tidende 2004 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. Styrken ved den svake koordinering: Nettverk og modellmakt i næringslivet. I: Dialog, selv og samfunn. Abstrakt forlag 2004 ISBN 82-7935-183-3. s. 204-232 UiB 

*Grønmo, Sigmund. Hvem skal styre universitetene?. Bergens Tidende 2003 UiB 

*Grønmo, Sigmund. Interlocking Directorates in Norway. Griffith University; 2003-05-14 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Lytt til mindretallet i Ryssdalutvalget. Forskningspolitikk 2003 (2) s. 18-19 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Social Networks and Economic Power. University of Queensland; 2003-03-14 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. Nettverk og økonomisk makt. Bergens Tidende 2003 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. Nettverk og økonomisk makt. Bergens Tidende 2003 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. Sosiale nettverk og økonomisk makt. Overlappende styremedlemskap mellom norske bedrifter 1970-2000. Fagbokforlaget 2003 (ISBN 82-7674-924-0) 262 s. UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. The Strength of Weak Coordination: Networks of Interlocking Directorates in Norway 1970-1995. XV World Congress of Sociology; 2002-07-07 - 2002-07-13 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Sosiale nettverk – ressurs, strategi og struktur. I: P2-Akademiet. Oslo: Norsk Rikskringkasting 2001 ISBN 82-7118-277-3. s. 116-128 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Kuhnle, Stein. Styringsreform ved universitetene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2001 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Løyning, Trond. Strukturelle sentra i næringslivet: En studie av økonomisk makt i Norge 1970-1995. Sosiologisk Årbok 2001 (2) s. 69-105 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Styrefellesskap i norske bedrifter 1970-1995: Skiftende innflytelsessfærer?. Konferanse om eierskap og makt; 2000 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Styrefellesskap i norske bedrifter 1970-1995: Skiftende innflytelsessfærer?. Eierskap og makt; 2000-01-01 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. UiB-forskning på Europa-toppen. Bergens Tidende 2000 ;Volum 2704. UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Motstridende tendenser i samfunnsutviklingen: Noen utfordringer for samfunnsforskningen. Den 20. nordiske sosiologkongress; 1999 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Networks for North-North-South-South Co-operation: Some Concluding Remarks. Conference on Nordic Challenges in North-South Cooperation; 1999 UiB 

*Grønmo, Sigmund. Strategi for utviklingsforskning. Bergens Tidende 1999 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Ny forståelse av samfunnsutviklingen. Bergens Tidende 1998 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Samfunnsendring og samfunnsforskning: Utfordringer og perspektiver.. 10-årsjubileet til Senter for samfunnsforskning (SEFOS) ved Uni versitetet i Bergen; 1998 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Social Change and Social Research: Challenges, Strategies, and Perspectives. The 8th national Conference of Sociology in Norway; 1998 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Universitetet og næringslivet. Bergens Tidende 1998 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Utfordringer for universitetet. Bergens Tidende 1998 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund. Diverse artikler i Sosiologisk leksikon. I: Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget 1997 s. 10- UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Henrichsen, Bjørn Inge. Ørjar Øyen and his Work.. I: Society, University and World Community : Essays for Ørjar Øyen.. : Scandinavian University Press 1997 ISBN 82-00-22908-4. s. 1-20 UiB 
 
*Grønmo, Sigmund; Liabø, Bård. Towards Financial Hegemony in the Corporatist Channel ? CorporateGovernmental Networks in Norway 1985-90.. International Social Network Conference.; 1997 UiB 
 
*Knudsen, Knud; Grønmo, Sigmund; Henrichsen, Bjørn. National identity and xenophobia. I: Society, university, and world community: essays for Ørjar Øyen. : Scandinavian Universit Press 1997 s. 166-192 UIS
\\ \\