!!Zsuzsa Ferge - list of publications
\\
__Books in Hungarian__
*Társadalmunk rétegződése : elvek és tények / Ferge Zsuzsa Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969
*Az ipari munkásnők munka-és életkörülményei / Ferge Zsuzsa, Turgonyi Júlia Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1969
*A pedagógusok helyzete és munkája : Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Kutató Intézet vizsgálata / Ferge Zsuzsa, Gazsó Ferenc, Háber Judit, Tánczos Gábor, Várhegyi György Budapest : MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1972
*Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága / Ferge Zsuzsa Budapest : Akadémiai Kiadó, 1976
*Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben : a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata / Ferge Zsuzsa et al. Budapest : MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1976
*Társadalompolitikai tanulmányok / Ferge Zsuzsa Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1980
*Társadalmi újratermelés és társadalompolitika / Ferge Zsuzsa Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982
*Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből / Ferge Zsuzsa Budapest : Magvető, 1986 ; Budapest : Kávé Könyvkiadó, 1998
*Szociálpolitika ma és holnap / szerk. Ferge Zsuzsa, Várnai Györgyi Budapest : Kossuth, 1987
*Van-e negyedik út? : A társadalompolitika esélyei / Ferge Zsuzsa Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989
*Szociálpolitika és társadalom : Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból / vál. és szerk. Várnai Györgyi Budapest : T-Twins, 1991.
*Elszabaduló egyenlőtlenségek : Állam, kormányok, civilek / Ferge Zsuzsa Budapest : Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2000
*Társadalmi védelem, kirekesztés és szegénység Magyarországon / Ferge Zsuzsa, Darvas Ágnes, Tausz Katalin Budapest : Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, Közép-Kelet Európai Iroda, 2002
*Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek / Ferge Zsuzsa Budapest : Napvilág Kiadó, 2010
\\
__Papers in Hungarian__
*Hát értik ezt? / Ferge Zsuzsa In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1994. május. Holocaust Emlékkönyv a magyar zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából Budapest : TEDISz (Teljes Evangéliumi Diák-és Ifjúsági Szövetség), 1994
*Az állam dolgáról - Eötvössel szólva / Ferge Zsuzsa In: Kritika, 1996/3. 1996
*És mi lesz ha nem lesz? Az állam és a civilizációs folyamat / Ferge Zsuzsa In: És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a század végén. szerk. Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László Budapest : Korridor Politikai Kutatások Központja : Helikon Kiadó, 1997
*A szubjektív szegénység és néhány társadalmi érték megítélése - az állam szerepe / Dögei Ilona, Ferge Zsuzsa In: Zárótanulmány. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 6. hullámának eredményeiről. szerk. Sík Endre, Tóth István György Budapest : BKE Szociológia Tanszék, TÁRKI, 1998
*A civilizációs folyamat fenyegetettsége / Ferge Zsuzsa In: Magyar tudomány 44. évf. 10. sz. pp. 1153-1169. 1999
*Szegénység és bűnözés illetve van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély? / Ferge Zsuzsa In: Belügyi szemle 47. évf. 2. sz. pp. 3-27. 1999
*A költségvetés szíve / Ferge Zsuzsa In: Beszélő, 2001. február pp. 42-53. Budapest, 2001
*Ellenálló egyenlőtlenségek : A mai egyenlőtlenségek természetrajzához / Ferge Zsuzsa In: Esély 17, 2005/4. pp. 3-41. 2005
*Melyik gyerek mennyit ér? / Ferge Zsuzsa In: Népszabadság, 2005. május 23. 2005
*Adatokkal az ideológiák ellen / Ferge Zsuzsa In: Népszabadság, 2005. június 17. 2005
*...mindig más történik : A jóléti állam lehetséges jövőképei Magyarországon 2015-ig / Ferge Zsuzsa In: A társadalmi kohézió erősítése. szerk. Tausz Katalin pp. 54-67. Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 2006
*Kiket és mit szolgál a 100 lépés program? : Ellentmondásos előrelépések / Ferge Zsuzsa In: A társadalmi kohézió erősítése. szerk. Tausz Katalin pp. 128-141. Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 2006
*Struktúra és szegénység / Ferge Zsuzsa In: Társadalmi metszetek érdekek és hatalmi viszonyok, invidualizáció. szerk. Kovách Imre pp. 479-500. Budapest : Napvilág Kiadó, 2006
*A családtámogatási rendszerről / Ferge Zsuzsa In: Új Ifjúsági Szemle, 2006. nyár pp. 17-23. 2006
*A Zöld könyv és a társadalmi tények / Ferge Zsuzsa In: Egyenlítő, 2006. 4. sz. pp. 24-27. 2006
*Költségvetési egyensúly és közfelelősség : Az Új Egyensúly Program néhány társadalmi vetülete In: Fejlesztés és Finanszírozás, 2006/3. pp. 3-11. 2006
*Meztelen-e a hús? / Ferge Zsuzsa In: Kritika. XXXVI. évf, 4. szám, 2007. április pp. 5-7. 2007
*Rögös út a munkához / Ferge Zsuzsa In: Népszabadság, 2008. április 13. 2008
*Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek? / Ferge Zsuzsa In: Esély 2008/2 2008
\\
__Books in English__
*A Society in the Making : Hungarian Social and Societal Policy, 1945-1975. / Zsuzsa Ferge Harmondsworth, Middlesex : Penguin, 1979
*Social costs of transition : International report on the Social Consequences of the Transition / Zsuzsa Ferge et al. Vienna : Institute for Human Studies, 1995 
\\
__Papers in English__
*The Mechanisms of Social Integration : The Role of the Market / Zsuzsa Ferge In: Issues in Contemporary Economics. Vol. I. Markets and Welfare Macmillan (in Association with the International Economic Association), 1991
*The reform of social policy in the post-totalitarian countries : Comments on the various reform strategies / Zsuzsa Ferge In: Restructuring Social Security in Central and Eastern Europe. A guide to recent developments, policy issues and options Geneva : ISSA (International Social Security Association), 1994
*Freedom and Security / Zsuzsa Ferge In: International Review of Comparative Public Policy. Edited by Nicholas Mercuro pp. 19-41 MI, USA : Elsevier, 1996
*The Central European Perspective on the Social Quality of Europe / Zsuzsa Ferge In: The Social Quality of Europe. Edited by Beck, W., L. van der Maesen, A. Walker pp. 165-182. The Hague - London - Boston : Kluwer Law International, 1997
*The Changed Welfare Paradigm - The Individualization of The Social / Zsuzsa Ferge In: Social Policy and Administration, Vol. 31. No. 1. pp. 20-44. 1997
*Social Policy Challenges and Dilemmas in Ex-socialist Systems / Zsuzsa Ferge In: Transforming Post-Communist Political Economies. Edited by Joan M. Nelson, Charles Tilly and Lee Walker pp. 299-321. Washington, D.C. : National Academies Press, 1997
*Is Hungary really the least unequal? : (A discussion of data on income inequalities and poverty in Central and Eastern European countries) / Rudolf Andorka, Zsuzsa Ferge, István György Tóth In: Russian and East European Finance and Trade, Vol. 33. No. 6. November-December, 1997 pp. 67-94. 1997
*And What if the State Fades Away? The Civilising Process and the State / Zsuzsa Ferge In: The End of the Welfare State? Public Attitudes to State Retrenchment. Edited by Stefan Svallfors and Peter Taylor-Gooby pp. 235-264. London : Routledge, 1999
*The Politics of the Hungarian Pension Reform / Zsuzsa Ferge In: Transformation of Social Security: Pensions in Central-Eastern Europe. Edited by Müller, Katharina, Andreas Ryll and Hans-Jürgen Wagener pp. 231-246 Heidelberg : Physica Verlag, 1999
*In defence of messy or multi-principle contracts / Zsuzsa Ferge In: European Journal of Social Security pp. 7-33. Intersentia, 2000
*What Are the State Functions Neoliberalism Wants to Get Rid of? / Zsuzsa Ferge In: Not for Sale: In Defense of Public Goods. Edited by Anatole Anton, Milton Fisk and Nancy Holmstrom pp. 181-204. Boulder (Colorado) : Westview Press, 2000
*European Integration and the Reform of Social Security in the Accession Countries / Zsuzsa Ferge In: European Journal Of Social Quality, Vol. 3. Issue 1-2. pp. 9-25. 2001
*Social security in Hungary : a balance sheet after twelve years / Zsuzsa Ferge, Katalin Tausz In: Social Policy and administration, Vol. 36. No. 2. pp. 176-199. 2002
*Social Structure and Inequalities in Old Socialism and New Capitalism in Hungary / Zsuzsa Ferge In: Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association 2002/4. pp. 9-34. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2002
*Accession and social policy : the case of Hungary / Zsuzsa Ferge, Gábor Juhász In: Journal of European Social Policy 2004, 14 (3) pp. 233-251. 2004
*Budget equilibrium and public responsibility : Some social aspects of the New Equilibrium Programme / Zsuzsa Ferge In: Finance and Development 2006
*Is there a specific East Central European welfare culture? / Zsuzsa Ferge In: Culture and Welfare State, Values of Social Policy from a Comparative Perspective. Edited by Wim van Oorschot, Michael Opielka, Birgit Pfau-Effinger pp. 142-161 Edward Elgar Publishing Ltd., 2008
\\ \\